สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์
Coach-Napoleon Hill™ Institute

Research Based In-house Training, Executive Coaching & People Development Consulting

สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ (Coach-Napoleon Hill™ Institute) คือสถาบันที่รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่วัดผลได้ โดยใช้พื้นฐานของหลัก PMA™ (Positive Mental Attitude) หรือ “จิตคิดบวก” ที่มาจากงานวิจัยระดับโลก ของ ดร.นโปเลียน ฮิลล์ สอนโดย Certified Instructor จาก The Napoleon Hill Foundation USA และทีมโค้ชมืออาชีพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก International Coach Federation USA (ICF) ปัจจุบันเราส่งมอบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการฝึกอบรม การโค้ชผู้บริหาร และการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่บริษัทชั้นนำมากมายในประเทศไทย

Why Coach-Napoleon Hill™ Institute?

เราคือผู้ถือสิทธิ์การสอนหลักสูตรนโปเลียน ฮิลล์ เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

โค้ชเปิ้ล มิทเชล โค้ชผู้ก่อตั้ง สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ คืออาจารย์รับรองและผู้ถือสิทธิ์การสอนหลักสูตรนโปเลียน ฮิลล์ เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก The Napoleon Hill Foundation USA

เรามีระบบสนับสนุน วิเคราะห์ และวัดผลได้

ทุกหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรการโค้ชของเรามีระบบ PMA17 Assessment System™ สนับสนุน, วัด Performance, Follow up และวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแกร่งทั้งแบบรายบุคคลและประเมิน 360 องศา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรในระดับสูงสุด ให้ท่านเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบตรงจุด รวดเร็ว และ ยั่งยืน

ด้วยการอบรมเชิงปฎิบัติการโดยโค้ชมืออาชีพ บนหลักการที่มีงานวิจัยรองรับ ระบบวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแกร่งรายบุคคล และระบบวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรมทั้งแบบส่วนตัวและแบบ 360 องศา ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุด รวดเร็ว วัดผลได้ และนำไปใช้กับงานได้ทันที

หลักการโค้ชชิ่งระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับ

หลักการโค้ชที่มีพื้นฐานจากหลักสูตรพัฒนาตนเองระดับโลกที่มีงานวิจัยกว่า 50 ปีรองรับ และได้รับการพิสูจน์จากผู้ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก และโค้ชผู้บริหารมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก International Coach Federation USA (ICF)

พบกับโค้ชผู้บริหารมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจจาก CEO, MD ขององค์กรชั้นนำ

เรามีโค้ชผู้บริหารมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่ระดับ CEO, MD, EVP, VP และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำเรียกใช้อย่างต่อเนื่อง

สร้างบรรยากาศการทำงานแบบจิตคิดบวกและการสื่อสารแบบโค้ชให้องค์กร

เราวางแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว เพื่อให้บุคลากรทำงานด้วยทัศนคติแบบผู้สำเร็จตามหลักนโปเลียน ฮิลล์ มีความภูมิใจในตัวเอง ทำงานอย่างมีความสุข มีความซื่อสัตย์ ภักดีต่อองค์กร สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และเสริมทักษะการสื่อสารแบบโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดเป็นวัฒนธรรมโค้ชจิตคิดบวกที่ทรงพลัง (PMA Coaching Culture™)

ออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรของท่าน

เราส่งมอบหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานแต่ละกลุ่มได้ โดยสอดคล้องสนับสนุนไปกับ Core Value ขององค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างยั่งยืน

สิ่งที่ลูกค้าบางส่วนพูด หลังผ่านการอบรมกับเรา :

  • พึ่งได้รู้ว่าการโค้ชที่แท้จริงเป็นอย่างไร (ผู้บริหาร)
  • การมีโค้ชครั้งนี้เปลี่ยนมุมมองของผมใหม่หมดเลย ผมอยากจะมีโค้ชเดินร่วมทางกับผมแบบนี้ไปเรื่อยๆ (ผู้บริหาร)
  • สิ่งที่โค้ชอ่านจากกราฟนั้นคือตัวผมจริงๆ ทำให้ผมเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น และเข้าใจตัวเองมากขึ้น (ผู้บริหาร)
  • โค้ชเป็นธรรมชาติมาก และฟังได้ลึกมาก (ผู้บริหาร)
  • การ Customize หลักสูตรตอบโจทย์เฉพาะทางได้จริง (HR)
  • การเรียนการสอนที่ไม่เหมือนที่อื่น สนุก รู้สึกว่าได้กับตัวเองจริงๆ อยากให้มีคลาสแบบนี้อีก (ผู้เรียน)
  • เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีและยั่งยืน (หัวหน้า)
  • ที่ปรึกษาทำงานกับเราอย่างใกล้ชิด (HR)
สร้างโค้ชคนเก่ง คนดี มีฝีมือ ให้สังคม