PMA Core SUCCESS™

หลักสูตรแกนสำคัญแห่งความสำเร็จด้วยจิตคิดบวก คือหลักสูตรที่เน้นเฉพาะแกนหลักแห่งความสำเร็จ ในส่วนที่จำเป็นกับการทำงานในองค์กรมากที่สุด ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพียง 1 วัน ที่จะทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และเข้าใจว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จ “คิดและทำ” แบบใด จากงานวิจัยระดับโลกของ ดร.นโปเลียน ฮิลล์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ได้เรียนรู้และเข้าใจการตั้งเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแบบ นโปเลียน ฮิลล์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
  • ได้เรียนรู้ความสำคัญของการมี “จิตคิดบวก” ค้นพบคุณค่าในตนเอง สร้างพลังขับเคลื่อนจากภายใน
  • ได้เรียนรู้หลักแห่งการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความกลมเกลียวขั้นสูงสุด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนสนิท ทำให้การทำงานร่วมกันมีความราบรื่นขึ้น งานสำเร็จรวดเร็วขึ้น
  • ได้เรียนรู้ความสำคัญของการมีนิสัย “ทำโดยไม่หวังผลตอบแทน” ทำเกินค่าจ้างที่ได้รับ ทำให้เป็นคนที่โดดเด่นและทรงคุณค่า
  • มีความภูมิใจในตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเองในระดับสูงสุด ส่งผลให้มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ มีภาวะผู้นำ

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้า
  • Talent/Change Agent
  • เจ้าหน้าที่พนักงานทุกระดับที่ ทำงานแบบไม่มีพลังบวก, ทำงานร่วมกับผุ้อื่นลำบาก, ทำงานตามหน้าที่หรือทำงานแค่ที่กำหนดใน Job Description, ไม่หยิบยื่นน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม 20-30 ท่าน
กระบวนการฝึกอบรม บรรยาย, กิจกรรมเดี่ยว, กิจกรรมกลุ่ม

อบรมโดย

โค้ชเปิ้ล มิทเชล
⛵💼 Coach – Napoleon Hill™
🇹🇭🇹🇭 อาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย (Napoleon Hill Certified Instructor) – Napoleon Hill Foundation USA
👩💼 Executive Coach ระดับ PCC – ICF
👩💼 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
👩💼 โค้ชผู้บริหาร องค์กรชั้นนำ
👩💼 โค้ชนางงาม Miss Universe Thailand 2017
👩💼 โค้ชมารีญา พูลเลิศลาภ – Top 5 Miss Universe 2017
📶📶 ผู้พัฒนาเครื่องมือวัด “ความคิดผู้นำ-เศรษฐี นโปเลียนฮิลล์” PMA17-Napoleon Hill Coaching Tool©

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Email : [email protected]
โทร : 085-253-6196
Line ID : bicture88
คุณอดิศร (บิ๊ค), แอดมิน