หลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร (In-house Training Programs) หลักสูตรโค้ชชิ่ง (Coaching Programs) หลักสูตรพัฒนาตนเองสำหรับบุคคลทั่วไป (Public/Individual Training Programs) โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลระยะยาว (Continuous Learning Approach) และชุดโปรแกรมวัดผล – PMA17 Assessment System© ของสถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ ประกอบด้วย หลักสูตรต้นฉบับระดับโลก PMA 17 Principles Science of SUCCESS ของนโปเลียน ฮิลล์ จากสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรเฉพาะทางที่มีพื้นฐานจากงานวิจัยที่ใช้เวลากว่า 50 ปี ในการวิจัยผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนกว่า 16,000 คนในสหรัฐอเมริกา กรั่นกรองออกมาเป็นหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ชัดเจน วัดผลได้ และทุกคนสามารถทำตามได้

เพิ่มศักยภาพให้ทีมงานคุณวันนี้

โทรหาเราที่ 098-905-5155