21 Jul 2020

1 - โค้ช (Coach) 2 - ผู้รับการโค้ช (Coachee/Client) 3 - กระบวนการโค้ช (Coaching Process) 4 - เครื่องมือโค้ช (Coaching Tool) บทความโดย โค้ชเปิ้ล มิทเชล ⛵💼 Master Coach – Napoleon Hill™ 🇹🇭🇹🇭 อาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย (Napoleon Hill Certified Instructor) – Napoleon Hill Foundation USA 👩💼 Executive Coach ระดับ PCC – ICF 👩💼 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร 👩💼 โ...

19 Jun 2020

ขอขอบคุณ....คุณโควิด ที่ช่วยทลายกำแพง 4 ด้าน และสร้าง “โอกาส” ให้มากมาย วันนี้รู้สึกขอบคุณคุณโควิด เพราะทำให้กำแพง 4 ด้าน...ทลายลงไป 1. กำแพงปิดกั้นเรื่อง...ระยะทาง เราหันมาสื่อสารออนไลน์มากขึ้น ประชุมและติดต่อบนแอพพลิเคชั่นต่างๆ เปิดกล้องให้เห็นหน้ากัน อยู่ไกลแค่ไหนก็ร่วมประชุมกันได้ ไม่ต้องตื่นเช้าขับรถฝ่าการจราจรคับคั่งเพื่อไปให้ทันประชุม ยังไงก็ทัน แค่เปลี่ยนโต๊ะจากโต๊ะทาน...

08 May 2020

17 คนอยู่ยาก ใน #ยุคโควิด 1.คนที่ปฏิเสธเทคโนโลยี 2.คนที่ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ 3.คนที่ไม่ยอมปรับตัว 4.คนที่ไม่รักษาสุขภาพ 5.คนที่ไม่รักษาความสะอาด 6.คนที่ไม่มีวินัย 7.คนที่ไม่อดทน 8.คนที่ไม่อดออม 9.คนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ 10.คนที่ไม่ยอมทำอะไรด้วยตัวเอง 11.คนที่คอยหาคนรับผิดชอบ 12.คนที่ไม่รู้จักการแบ่งปัน 13.คนที่ไม่สุขกับการที่มีวันนี้ 14.คนที่กังวลถึงแต่เรื่องของวันพรุ่งน...

05 May 2020

“ แบบนี้ ไม่ใช่ความรัก... มันคือ...อารมณ์รัก ” สิ้นเสียงการสอนหลักการนโปเลียนฮิลล์บทหนึ่ง ก็พักเบรค 15 นาที การสอนวิชา “โค้ชนโปเลียนฮิลล์”  คือ การสอนให้เข้าใจหลัก 17 ประการสู่ความสำเร็จ ผ่านผลกราฟ 17 แท่ง ของตัวผู้เรียนเอง ก่อนจะไปโค้ชคนอื่น ควรเข้าใจในหลักการ เข้าใจในการสะท้อนของผลกราฟ และที่สำคัญ...ต้องเข้าใจในตัวเอง เสียก่อน “ แบบนี้ ไม่ใช่ความรัก... มันคือ...อารมณ์รัก ” สิ...

11 Mar 2020

1. พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยหลักการสู่ความสำเร็จระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับ ได้เข้าใจองค์ความรู้และหลักการสู่ความสำเร็จจากอเมริกาที่มีงานวิจัยรองรับ ถ่ายทอดโดยอาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อม Workshop ที่ช่วยให้คุณได้นำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้กับชีวิตคุณได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากภายในอย่างเป็นระบบ ให้คุณพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ ไม่ต้องเ...

20 Feb 2020

การโค้ช (Coaching) ที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดหนึ่งของการเป็นโค้ชที่ดีมีประสิทธิภาพ คือ โค้ชสามารถใช้เวลากับผู้รับการโค้ชอย่างคุ้มค่าในการพาเขาไปข้างหน้า ปัญหาส่วนใหญ่ของโค้ชมือใหม่คือ มีทิศทางในการโค้ชที่ไม่ชัดเจน และใช้เวลานานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นการสนทนา การฟัง การจับประเด็น การถาม ไปจนถึงการชวนสร้าง Action Plan แถมผลลัพธ์ของการโค้ชครั้งนั้นก็ไม่ชัดเจนอีกด้วย หากต้องการโค้ชได้แบ...

02 Feb 2020

โค้ชด้วยทักษะ จะทำให้ Wow อาจต้องใช้เวลานานหน่อย โค้ชด้วยเครื่องมือ ทำให้ Wow ได้ตั้งแต่ครั้งแรก ถ้ารู้จริงเรื่องเครื่องมือนี้   จากประสบการณ์การโค้ชผู้บริหาร ในองค์กรธุรกิจที่ต้องแข่งขันสูง “ ผู้รับการโค้ช ” จะไม่ได้รู้สึก Wow หรือเห็นคุณค่าของการโค้ชมากมายอะไรนัก ถ้า “ โค้ช ” ยังไม่สามารถ โค้ชได้ตรงประเด็น หรือ เกาให้ถูกที่คันได้ ในการโค้ชตั้งแต่ครั้ง...

29 Jan 2020

1. มีองค์ความรู้หลักการสู่ความสำเร็จระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับ เป็นพื้นฐานการโค้ช (Coaching based on World-Class’s Success Principles) โค้ชนโปเลียนฮิลล์ ไม่ได้มีแค่ Coaching Skills แต่จะโค้ชบนหลักการสู่ความสำเร็จ 17 ประการ ของนโปเลียน ฮิลล์ ซึ่งเกี่ยวกับความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตคนเรา ทำให้สามารถโค้ชได้อย่างมีหลักการ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการสู่ความสำเร็จ ได้เห็นจุด Peak และ จ...

11 Dec 2019

Chemistry Check จะได้งาน หรือ ไม่ได้งานโค้ช ก็ตรงนี้แล่ะ
อาจารย์ Jean Francois Cousin, MCC, ICF Bangkok Chapter ได้แบ่งปันประสบการณ์ในงาน International Coaching Week 2016 ไว้ว่า... เมื่อแรกเริ่มเข้าสู่วิชาชีพ โค้ช ของท่านนั้นค่อนข้างยากลำบาก และจุดที่น่าสนใจของการ จะได้งาน หรือ ไม่ได้งานโค้ช คือ ครั้งแรกที่ได้พบลูกค้า หรือที่เรารู้จักกันว่า การทำ Chemistry Check ท่านอาจารย์ Jean Francois บอกว่า ท่านพลาดโอกาสการได้งานโค้ช เพราะเหตุว่...

23 Sep 2019

1. เลือกเสื้อผ้าที่ดูสะอาด 2. เสื้อผ้าทุกชิ้นควรรีดให้เรียบ 3. รองเท้าอย่าลืมขัดให้ดูสะอาด 4. สำหรับผู้ชาย ให้เสียบเสื้อในกางเกง 5. ผม... ต้องตัด และ จัดทรงให้เรียบร้อย 6. หน้าตา ต้องดูแลให้ดูสะอาด 7. นอนให้เพียงพอ และยังต้อง... 8. หัดยิ้มให้เป็นนิสัย แล้วคุณก็จะดูดีเอง แล้วคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาเอง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม !! ...