29 Aug 2018

โค้ชชี Talent รุ่นใหม่ไฟแรงหลายท่านบอกว่า มีปัญหาในการทำงาน ตัวเองทำงานเยอะมากแต่เจ้านายไม่เคยมองเห็น ในขณะที่เพื่อนร่วมงานบางคนทำงานน้อยกว่าแต่กลับโดดเด่นกว่า !Key ของเรื่องนี้คือ เราทำงานเยอะแล้ว แต่เราขาด “ความโดดเด่น” “ความน่าเชื่อถือ” และ “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”โค้ชเปิ้ลขอแบ่งปัน 5 วิธีปฏิบัติง่ายๆ ที่แนะนำให้โค้ชชีหลายท่านนำไปปรับใช้ในการทำงานแล้วได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยม กลา...