รู้จักสถาบันเพิ่มเติม ที่นี่

Promotion Package

สำหรับ Starter Coach, Professional Coach, Career Coach

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตรทั้งหมด

ปฏิทินหลักสูตรประจำปี 2565

Coaching for
Change. Performance. Success.

ทำไมต้อง สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ ?

ผู้ถือสิทธิ์การสอนหลักสูตรโค้ชนโปเลียนฮิลล์ แต่เพียงผู้เดียว

โค้ชเปิ้ล มิทเชล ผู้ก่อตั้ง สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ และบริษัท Success Mastermind จำกัด คือผู้ถือสิทธิ์การสอนหลักสูตรโค้ชนโปเลียนฮิลล์ แต่เพียงผู้เดียว โค้ชเปิ้ล มิทเชล คือผู้ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Instructor จาก The Napoleon Hill Foundation USA หนึ่งเดียวในประเทศไทย

มีระบบสนับสนุน วิเคราะห์ และวัดผลได้

ทุกหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรการโค้ชของเรามีระบบ PMA17 Assessment System™ สนับสนุน, วัด Performance, Follow up และวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแกร่งทั้งแบบรายบุคคลและประเมิน 360 องศา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรในระดับสูงสุด ให้ท่านเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบตรงจุด รวดเร็ว และ ยั่งยืน

ด้วยการอบรมเชิงปฎิบัติการโดยโค้ชมืออาชีพ บนหลักการที่มีงานวิจัยรองรับ ระบบวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแกร่งรายบุคคล และระบบวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรมทั้งแบบส่วนตัวและแบบ 360 องศา ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุด รวดเร็ว วัดผลได้ และนำไปใช้กับงานได้ทันที

การโค้ชบนพื้นฐานของหลักสูตรพัฒนาตนเองระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับ

หลักการโค้ชที่มีพื้นฐานจากหลักสูตรพัฒนาตนเองระดับโลกที่มีงานวิจัยกว่า 50 ปีรองรับ และได้รับการพิสูจน์จากผู้ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก และโค้ชผู้บริหารมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก International Coach Federation USA (ICF)

พบกับโค้ชผู้บริหารมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจจาก CEO, MD ขององค์กรชั้นนำ

เรามีโค้ชผู้บริหารมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่ระดับ CEO, MD, EVP, VP และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำเรียกใช้อย่างต่อเนื่อง

ออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรของท่าน

เราส่งมอบหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานแต่ละกลุ่มได้ โดยสอดคล้องสนับสนุนไปกับ Core Value ขององค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างยั่งยืน

หลักสูตรโค้ชนโปเลียนฮิลล์

คำนิยม