โค้ชเปิ้ล สุวรรณา มิทเชล

โค้ชเปิ้ล สุวรรณา มิทเชล

Founder, Napoleon Hill Certified Instructor, Executive Coach (PCC)
โค้ชเปิ้ล สุวรรณา มิทเชล ผู้ก่อตั้ง Coach-Napoleon Hill™ Institute, อดีตผู้บริหาร บริษัท ถาวรคอมพิวเตอร์ จำกัด โค้ชเปิ้ลเคยมีชีวิตที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีคนหนึ่ง จนวิกฤติครั้งใหญ่ในชีวิตมาถึง ธุรกิจล้มเหลวจากพิษเศรษฐกิจ ต้องกลายเป็นลูกหนี้ NPL โค้ชเปิ้ลได้ใช้หลัก “จิตคิดบวก” ของนโปเลียน ฮิลล์ พาตัวเองผ่านมรสุมชีวิต จนกลับมาเป็นคนที่ปลอดหนี้และประสบความสำเร็จอีกครั้ง ปัจจุบันโค้ชเปิ้ลเป็นอาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทยจาก The Napoleon Hill Foundation USA ทำหน้าที่เผยแพร่หลักปรัชญาสู่ความสำเร็จให้ประเทศไทย และเป็น Executive Coach ระดับ PCC ผู้ร่วมเดินทางกับ CEO, ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำหลายท่าน
อ่านต่อ

 

The Napoleon Hill Certified Instructor
(Only One in Thailand)
-The Napoleon Hill Foundation USA

 

 

Professional Certified Coach (PCC)
-International Coach Federation USA (ICF)

โค้ชเอ๋ กชพรรณ บุญญานันต์

โค้ชเอ๋ กชพรรณ บุญญานันต์

Certified PMA Partner™, Executive Coach (PCC)
โค้ชเอ๋ กชพรรณ บุญญานันต์ Success Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ Performance Coaching ระดับ Master องค์กรที่โค้ชเอ๋เคยร่วมงานในฐานะ Success Coach อาทิ ปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ปัจจุบันโค้ชเอ๋เป็น Certified PMA Coach™ และ Executive Coach ระดับ PCC ที่ Success Mastermind เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาสู่ความสำเร็จของนโปเลียน ฮิลล์ ให้คนไทย

 

Certified PMA Partner™
-Success Mastermind Co., Ltd

 

 

 

Professional Certified Coach (PCC)
-International Coach Federation USA (ICF)

โค้ชสร้อย เพ็ญยุพา โชติธาดา

โค้ชสร้อย เพ็ญยุพา โชติธาดา

Certified PMA Partner™, Executive Coach (ACC)
โค้ชสร้อย เพ็ญยุพา โชติธาดา มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายทั้งงานที่ปรึกษา งานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานฝึกอบรม พนักงานสัมพันธ์ และสรรหาบุคลากร รวมถึงเป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลผ่านลายนิ้วมือ ปัจจุบันโค้ชสร้อยได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญในด้าน Executive Coach ในองค์กรชั้นนำของประเทศไทย อาทิ CPF, DTAC, SCG, KTB, MUFG, Thanachart, HMC Polymers, Raimon Land

 

Certified PMA Partner™
-Success Mastermind Co., Ltd

 

 

 

Associate Certified Coach
-International Coach Federation USA (ICF)