คำถามที่พบบ่อย

PMA คืออะไร?

PMA ย่อมาจาก Positive Mental Attitude ภาษาไทยคือ “จิตคิดบวก”

Napoleon Hill เป็นใคร?

ดร.นโปเลียน ฮิลล์ เป็นชาวอเมริกันผู้เขียนหนังสือ Law of- Success และ Think and Grow Rich ที่โด่งดังไป ทั่วโลก และ PMA 17 Principles Science of Success คือบทเรียนที่ท่าน ทิ้งไว้เป็นมรดกให้อเมริกันชนรุ่นหลังได้เรียนรู้หลักการที่ บรรพบุรุษของตนสร้างชาติอเมริกาจนเป็นมหาอำนาจ

ทำไมจึงเรียกว่า "หลักปรัชญา"?

เพราะ หลักการนี้ได้รับการพิสูจน์จากความสำเร็จของผู้ที่ นำหลักการนี้ไปใช้ เช่น ท่านประธานาธิบดี Woodrow Wilson, ท่านประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt, มหาเศรษฐีแห่ง อุตสาหกรรมเหล็ก Andrew Carnegie, นักประดิษฐ์ระดับ ตำนาน Thomas A. Edison, ผู้นำอุตสาหกรรมรถยนต์ Henry Ford, ผู้นำนวัตกรรมด้านไอที Bill Gates และมหาเศรษฐี ผู้ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกอีกมากมาย จึงถูกเรียกเป็น “หลักปรัชญาของ นโปเลียน ฮิลล์” และใช้คำว่า “วิทยาศาสตร์” ในชื่อคอร์ส PMA อีกด้วย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ ?

ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ มาเลย