08 Oct 2021

จะพัฒนาคนในทีม ถ้าได้เห็น "แนวรั่ว" ของเขาก่อน เราก็จะสามารถตั้ง "แนวรับ" แล้วปิดช่องว่างนั้นเสียให้มิด จะได้ร่วมมือกันทำงานให้สนิท เพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันให้สำเร็จ !สมัยที่ตัวเองทำงานดูแลยอดขายของทีม เราก็มุ่งแต่จะเห็นตัวเลขของยอดเท่านั้น ลืมมองดูตัวจักรขับเคลื่อนที่สำคัญ นั่นก็คือ คนในทีมพวกเขาจะเป็นยังไงจากที่บ้าน หัวหน้าแบบเรา ไม่เคยสนใจ คิดแต่ว่าเรื่องที่บ้านของ...