08 May 2020

17 คนอยู่ยาก ใน #ยุคโควิด1.คนที่ปฏิเสธเทคโนโลยี 2.คนที่ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ 3.คนที่ไม่ยอมปรับตัว 4.คนที่ไม่รักษาสุขภาพ 5.คนที่ไม่รักษาความสะอาด 6.คนที่ไม่มีวินัย 7.คนที่ไม่อดทน 8.คนที่ไม่อดออม 9.คนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ 10.คนที่ไม่ยอมทำอะไรด้วยตัวเอง 11.คนที่คอยหาคนรับผิดชอบ 12.คนที่ไม่รู้จักการแบ่งปัน 13.คนที่ไม่สุขกับการที่มีวันนี้ 14.คนที่กังวลถึงแต่เรื่องของวันพรุ่งน...

05 May 2020

“ แบบนี้ ไม่ใช่ความรัก... มันคือ...อารมณ์รัก ” สิ้นเสียงการสอนหลักการนโปเลียนฮิลล์บทหนึ่ง ก็พักเบรค 15 นาทีการสอนวิชา “โค้ชนโปเลียนฮิลล์”  คือ การสอนให้เข้าใจหลัก 17 ประการสู่ความสำเร็จ ผ่านผลกราฟ 17 แท่ง ของตัวผู้เรียนเองก่อนจะไปโค้ชคนอื่น ควรเข้าใจในหลักการ เข้าใจในการสะท้อนของผลกราฟ และที่สำคัญ...ต้องเข้าใจในตัวเอง เสียก่อน“ แบบนี้ ไม่ใช่ความรัก... มันคือ...อารมณ์รัก ” สิ...