29 Jan 2020

โค้ชนโปเลียนฮิลล์ ดีกว่าโค้ชทั่วไปอย่างไร

1. มีองค์ความรู้หลักการสู่ความสำเร็จระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับ เป็นพื้นฐานการโค้ช (Coaching based on World-Class’s Success Principles)

1. มีองค์ความรู้หลักการสู่ความสำเร็จระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับ เป็นพื้นฐานการโค้ช (Coaching based on World-Class’s Success Principles)

โค้ชนโปเลียนฮิลล์ ไม่ได้มีแค่ Coaching Skills แต่จะโค้ชบนหลักการสู่ความสำเร็จ 17 ประการ ของนโปเลียน ฮิลล์ ซึ่งเกี่ยวกับความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตคนเรา ทำให้สามารถโค้ชได้อย่างมีหลักการ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการสู่ความสำเร็จ ได้เห็นจุด Peak และ จุด Weak ทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรมได้ครบรอบด้าน โค้ชนโปเลียนฮิลล์จึงสามารถเป็นเพื่อนร่วมทางกับผู้รับการโค้ชให้ไปถึงความสำเร็จดั่งที่เขาต้องการ และสอดคล้องกับวิถีของงานที่ทำ ณ ปัจจุบัน

2. มีกระบวนการโค้ชที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับคนไทย (Effective & Concrete Coaching Framework, Designed for Thai Leaders and Successors)

2. มีกระบวนการโค้ชที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับคนไทย (Effective & Concrete Coaching Framework, Designed for Thai Leaders and Successors)

โค้ชนโปเลียนฮิลล์ มีขั้นตอนและกระบวนการโค้ชที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ซึ่งโค้ชเปิ้ล มิทเชล ได้ทำการออกแบบ พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพ ของกระบวนการโค้ชนโปเลียนฮิลล์ ให้เหมาะกับผู้นำของประเทศไทยมากที่สุด โดยกระบวนการโค้ชนี้ถูกใช้ในการโค้ชผู้บริหารระดับสูงจำนวนมาก ไปจนถึงนางงามจักรวาล และได้ผลลัพธ์ที่ทรงพลัง เป็นรูปธรรม ผู้รับการโค้ชเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการอย่างเป็นระบบ และ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุความสำเร็จแบบถาวร

3. มีเครื่องมือโค้ชที่วัดผลได้ (Measurable Assessment Coaching Tool) ใช้ฟรีไม่อั้น 2 ปี !

3. มีเครื่องมือโค้ชที่วัดผลได้ (Measurable Assessment Coaching Tool) ใช้ฟรีไม่อั้น 2 ปี !

โค้ชนโปเลียนฮิลล์ มีเครื่องมือโค้ชกราฟ 17 แท่ง – PMA17 Success Profile Assessment©️ Coaching Tool – ซึ่งนอกจากจะช่วยชี้ จุดแกร่ง-จุดอ่อน (Peak-Weak) และวัดผลในการโค้ชแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้โค้ชสามารถสร้างสัมพันธ์เชิงลึก (Rapport) กับผู้รับการโค้ชได้ง่ายขึ้นมากอีกด้วย ทำให้ช่วยลดเวลาในการโค้ชให้สั้นลงอย่างเป็นธรรมชาติและมีนัยสำคัญ PMA17 Success Profile Assessment©️ Coaching Tool นี้ สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ และ เช็คผลได้ผ่านมือถือ โดยใช้เวลาทำเพียง 15-25 นาที และเครื่องมือโค้ชนี้ท่านสามารถใช้ได้ฟรีไม่อั้นถึง 2 ปี

4. สามารถอ่านวิธีคิด และวิธีดำเนินชีวิต ของผู้รับการโค้ชได้ จากผลกราฟ 17 แท่ง (Analyze Mindset & Behavior)

4. สามารถอ่านวิธีคิด และวิธีดำเนินชีวิต ของผู้รับการโค้ชได้ จากผลกราฟ 17 แท่ง (Analyze Mindset & Behavior)

โค้ชนโปเลียนฮิลล์สามารถอ่านวิธีคิด และวิธีดำเนินชีวิตในช่วงปัจจุบัน ของผู้รับการโค้ชได้ โดยใช้เทคนิค Coach-Napoleon Hill™ Graph Analysis ช่วยในการอ่านวิเคราะห์ผลกราฟคะแนนความสำเร็จของผู้รับการโค้ช จาก PMA17 Success Profile Assessment©️ Coaching Tool ทำให้การโค้ชเป็นไปได้โดยง่าย ราบรื่น และ โค้ชได้ตรงประเด็นมากกว่าการโค้ชอื่นๆ

5. มีทักษะและจริยธรรมการโค้ช แบบ โค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากล ICF (ICF Global Standard Coaching Skill)

5. มีทักษะและจริยธรรมการโค้ช แบบ โค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากล ICF (ICF Global Standard Coaching Skill)

หลักสูตร Certified Coach-Napoleon Hill™ ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับโค้ชมืออาชีพ หรือ CCE (Continuing Coach Education) จาก ICF-International Coach Federation, USA สหพันธ์โค้ชนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย และในระดับโลก โค้ชนโปเลียนฮิลล์ทุกท่านที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้ จึงมีทักษะการโค้ชมืออาชีพมาตรฐานระดับสากล

6. มีชื่อติดแบรนด์ระดับโลก (Branding yourself as Coach-Napoleon Hill™)

6. มีชื่อติดแบรนด์ระดับโลก (Branding yourself as Coach-Napoleon Hill™)

หลักการสู่ความสำเร็จของ นโปเลียน ฮิลล์ เป็นต้นฉบับของศาสตร์การพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก หนังสือของนโปเลียน ฮิลล์ ถูกตีพิมพ์และแปลเป็นภาษาต่างๆไปแล้วกว่า 100 ล้านเล่มทั่วโลก (อาทิ เช่น Law of Success และ Think and Grow Rich)

นอกจากนี้ โค้ชนโปเลียนฮิลล์ ยังมีสัญญลักษณ์สนับสนุนที่ช่วยเพิ่มมูลค่าเสริมการ Branding อีกมากมาย อาทิ เช่น
ประกาศนียบัตร Certified Coach-Napoleon Hill™ (2 yrs),
เสื้อสามารถ (NH Blue Jacket),
เข็มเกียรติยศ (NH Lucky Pin),
Template นามบัตรโค้ชนโปเลียนฮิลล์
ฯลฯ ที่โค้ชนโปเลียนฮิลล์จะได้รับหลังผ่านการรับรองจากหลักสูตร Certified Coach-Napoleon Hill™ และ หลักสูตร Professional Coach-Napoleon Hill™

7. มี Coaching Community ที่ส่งเสริมกันและกันแบบ Mastermind

7. มี Coaching Community ที่ส่งเสริมกันและกันแบบ Mastermind

โค้ชนโปเลียนฮิลล์ ระดับ Professional นอกจากจะได้ฝึกการโค้ชจริง และ ติดอาวุธเสริมด้วยหัวข้ออบรมพิเศษสำหรับโค้ชมืออาชีพโดยเฉพาะใน Club of Practice แล้ว ที่แห่งนี้ยังเป็นสังคม Coaching Community ที่ให้พลังจิตคิดบวกแก่ชีวิต เต็มไปด้วยคนเก่งคนดี ระดับผู้เชี่ยวชาญ ที่ส่งเสริมมิตรภาพกันแบบ Mastermind Alliance ตามหลักการสู่ความสำเร็จของ นโปเลียน ฮิลล์

8. ทุกหลักสูตรโค้ช ให้การอบรมโดย อาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย และ โค้ชผู้บริหารระดับ CEO

8. ทุกหลักสูตรโค้ช ให้การอบรมโดย อาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย และ โค้ชผู้บริหารระดับ CEO

โค้ชเปิ้ล มิทเชล ผู้ก่อตั้งสถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์ อาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย และ โค้ชผู้บริหารระดับ CEO ที่ได้รับการยอมรับจาก CEO ขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย เป็นผู้ให้การอบรมด้วยตัวเองตลอดทั้งหลักสูตร ผู้เข้าอบรมสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าได้เรียนจากผู้ที่มีประสบการณ์โค้ชในสายอาชีพจริง และได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย

บทความโดย

โค้ชเปิ้ล มิทเชล Coach Ple Suwanna Mitchell 2020

โค้ชเปิ้ล มิทเชล
⛵💼 Master Coach-Napoleon Hill™
🇹🇭🇹🇭 อาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย (Napoleon Hill Certified Instructor) – Napoleon Hill Foundation USA
👩💼 Executive Coach ระดับ PCC – ICF
👩💼 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
👩💼 โค้ชผู้บริหาร องค์กรชั้นนำ
👩💼 โค้ชนางงาม Miss Universe Thailand 2017
👩💼 โค้ชมารีญา พูลเลิศลาภ – Top 5 Miss Universe 2017
📶📶 ผู้พัฒนาเครื่องมือวัด “ความคิดผู้นำ-เศรษฐี นโปเลียนฮิลล์” PMA17 Leadership Success Profile Assessment©️ Online Coaching Tool

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

📌 หลักสูตร CCNH – Certified Coach-Napoleon Hill™ (24 hrs for PCNH)
อ่านรายละเอียดหลักสูตร https://coachnapoleonhill.com/training-programs/certified-coach-napoleon-hill
และ
📌 หลักสูตร PCNH-Professional Coach-Napoleon Hill™ (70hrs ACSTH, ICF)
เพื่อใช้ยื่นคุณวุฒิโค้ช ACC, ICF
อ่านรายละเอียดหลักสูตร https://coachnapoleonhill.com/training-programs/professional-coach-napoleon-hill

✅ กดรับสิทธิ์ราคาพิเศษ / ปรึกษาเพิ่มเติมกับแอดมิน
Line: @coach-napoleonhill (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
หรือกดเพิ่มเพื่อนไลน์คลิกที่นี่ได้เลย 👉 https://bit.ly/CoachNapoleonHillAdmin

 

Coaching คืออะไร ? เข้าใจใน 3 นาที (คลิกที่ภาพ)

Coaching (โค้ชชิ่ง, การโค้ช) คืออะไร เข้าใจใน 3 นาที
——————————————

ทำไมถึงควรรู้จักโค้ชมืออาชีพ ICF ?

การโค้ชมาตรฐาน ICF เป็น Process ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับ Global

โค้ช ICF มีวิธีสื่อสารที่แตกต่างจากโค้ชทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

การโค้ช (Coaching) สามารถทำเป็นอาชีพได้

รู้จักโค้ชมืออาชีพ ICF ครบทุกกระบวนการ คลิกที่ภาพนี้

 

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก