07 Jan 2021

ตอนลำบาก คนมักจะพรากจากกันด้วยเหตุปัจจัย... -การงาน -การเงิน -กาลเวลาให้ลองสังเกตดูค่ะ ส่วนใหญ่มักจะมาจากสาเหตุแค่นี้เอง (แค่นี้ แปลว่า ไม่มาก ^^) เกี่ยวกับหน้าที่... การงาน เมื่อคนใดคนหนึ่งตกงาน ไม่อยู่ในตำแหน่งหรือบทบาท ที่ช่วยหนุนนำอีกคนหนึ่งอีกต่อไปแล้ว= เท่ากับว่า คนนี้อยู่กับเรา เพราะเรามีหน้ามีตาทางสังคม มีบทบาทหน้าที่ที่ให้ผลประโยชน์กับเขาได้ => ไม่ต้องเสียใจ...

05 May 2020

“ แบบนี้ ไม่ใช่ความรัก... มันคือ...อารมณ์รัก ” สิ้นเสียงการสอนหลักการนโปเลียนฮิลล์บทหนึ่ง ก็พักเบรค 15 นาทีการสอนวิชา “โค้ชนโปเลียนฮิลล์”  คือ การสอนให้เข้าใจหลัก 17 ประการสู่ความสำเร็จ ผ่านผลกราฟ 17 แท่ง ของตัวผู้เรียนเองก่อนจะไปโค้ชคนอื่น ควรเข้าใจในหลักการ เข้าใจในการสะท้อนของผลกราฟ และที่สำคัญ...ต้องเข้าใจในตัวเอง เสียก่อน“ แบบนี้ ไม่ใช่ความรัก... มันคือ...อารมณ์รัก ” สิ...