09 Sep 2020

เรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหน ? ไปที่... ความสำเร็จ... หรือเปล่า ? หรือว่า... กำลังลอยเท้งเต้ง... อยู่ในความล้มเหลว ? ถ้าเราสามารถโฟกัสที่... เป้าหมายสูงสุดในชีวิต มุ่งมั่นให้แคบลงตรงที่จุดนี้จุดเดียว แล้วจับมือกับ ... แรงปรารถนา ... ความคิดบวกจากจิตใต้สำนึก (จิตคิดบวก) ... และ ลงมือทำ เราจะกลายเป็นคนที่อยู่บนตำแหน่งของ... คนสำเร็จ ! จงจำไว้ว่า... ในใจเรา...ต้องมีจุดหมายปลายทาง...

01 Sep 2020

แสงนำทาง ใจนำความคิด ไฟจากเทียน 1 เล่ม ส่องแสงสว่างได้ในรัศมี 1 ฟุต ถ้ามีเทียนเป็นล้านเล่ม แสงจะสว่างไปได้ไกลขนาดไหน โชคดีที่คนในยุคเราสมัยนี้ ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟนีออน แต่ในพื้นที่ห่างไกล ก็ยังต้องอาศัยแสงเทียน ช่วยนำทางอยู่ดี ชีวิตคนเราต้องการแสงสว่าง เพื่อ... นำทาง ถ้ามีไฟส่องสว่างมากสักหน่อย เราก็จะได้เห็นเส้นทาง ชัดเจนเพิ่มขึ้น นโปเลียน ฮิลล์ กล่าวไว้ว่า... ...

05 May 2020

“ แบบนี้ ไม่ใช่ความรัก... มันคือ...อารมณ์รัก ” สิ้นเสียงการสอนหลักการนโปเลียนฮิลล์บทหนึ่ง ก็พักเบรค 15 นาที การสอนวิชา “โค้ชนโปเลียนฮิลล์”  คือ การสอนให้เข้าใจหลัก 17 ประการสู่ความสำเร็จ ผ่านผลกราฟ 17 แท่ง ของตัวผู้เรียนเอง ก่อนจะไปโค้ชคนอื่น ควรเข้าใจในหลักการ เข้าใจในการสะท้อนของผลกราฟ และที่สำคัญ...ต้องเข้าใจในตัวเอง เสียก่อน “ แบบนี้ ไม่ใช่ความรัก... มันคือ...อารมณ์รัก ” สิ...