15 Sep 2020

Coaching วิชา… ศึกษาผู้ใหญ่ โดย โค้ชเปิ้ล มิทเชล

การโค้ช ( Coaching )
วิชา… ศึกษาผู้ใหญ่

ตอนแรกที่มาเรียน Coaching
หรือ การโค้ช
คือมาเรียนแบบงง ๆ
ไม่คิดว่าจะได้อะไรมากมาย
แต่ปรากฏว่า… สิ่งที่ได้…
มันเปลี่ยนชีวิตของเราไปเลย
อย่างสิ้นเชิง

ตอนเราเป็นเด็ก เราต้องเรียน
เพราะเรายังขาดประสบการณ์
เราจึงศึกษาวิชาเด็ก
ของพวกเรากันเองก่อน

แต่โลกของผู้ใหญ่ช่างซับซ้อน
เพราะผู้ใหญ่ผ่านประสบการณ์
มาอย่างโชกโชน
บางคนก็โชกเลือด
สาหัสสากรรจ์จน… จำฝังใจ
และ ไม่ยอมไปต่อ

Coaching หรือ ศาสตร์การโค้ช
จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการมีส่วนร่วมค้นหา
“ต้นตออุปสรรคในใจ”
ของผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมไปต่อ
ทั้ง ๆ ที่มีความสามารถ
และสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น
ได้อีกมากมาย

Coaching คือ ศาสตร์ของ…
“การใช้คำถาม เพื่อกระตุ้นความคิด”
ในนิยามความหมายของ
สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ
หรือ ICF
International Coaching Federation

และถ้ามี “เครื่องมือ”
ที่ช่วยในการโค้ชเพิ่มขึ้น
จะสามารถทำให้เห็นถึง
“ต้นตออุปสรรคในใจ”
ได้เร็วขึ้น นั่นเอง

ผู้บริหารท่านหนึ่ง
ได้ทำแบบทดสอบ “Success Profile”
คะแนนความสำเร็จ ของนโปเลียน ฮิลล์
ได้ผลกราฟ 17 แท่ง
ที่มีนัยสำคัญไม่น้อย

👉 G 3 มีคะแนนเต็ม 100 และ
👉 G 8 มีคะแนน 20 จาก 100
G 3 – กราฟแสดงความเป็นผู้นำ ความกล้าหาญ
G 8 – กราฟแสดงความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา

มันช่างเป็นเรื่องที่น่าสงสัย
เหตุใดผู้บริหารที่มีความกล้ามาก ๆ
มีภาวะผู้นำสูงมาก ๆ
ถึงขาดความมีชีวิตชีวาในตัวเอง
ความกระตือรือร้น… มันหายไปไหน
และ …
ท่านรู้สึกเหี่ยวเฉา…มานานเท่าไหร่แล้ว

ถ้าคนเรารู้สึกเหี่ยวเฉา
มันส่งผลในเชิงลบต่อองค์กร คือ
Productivity จะแย่ลง
การเพิ่มผลผลิตในทุกภาคส่วน
… จะชลอตัว

ผู้บริหารท่านนี้สร้างความเสียหาย
ให้แก่องค์กรโดยไม่รู้ตัว

โค้ช จึงสะท้อนผลกราฟนี้
ให้ท่านได้ตระหนักรู้
และ ใช้คำถาม
เพื่อให้ท่านได้พบเรื่องราว
สาเหตุแห่งอุปสรรค
ต้นตอภายในใจ
ที่ท่านเผลอเก็บมันไว้
จนส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนรอบข้าง
และองค์กรของท่าน

ผู้บริหารท่านนี้
เลือกที่จะไปต่อแบบ มีชีวิตชีวา
และวิธีการที่จะดึงความกระตือรือร้น
ของตัวท่านขึ้น
ก็พรั่งพรูออกมา
โดยโค้ชได้แต่นั่งอ้าปากค้าง

Coaching ศาสตร์การโค้ช
จึงเปรียบเสมือน
วิชาศึกษาผู้ใหญ่

“ ศึกษาได้เร็วเท่าไหร่
ก็ทำให้เศรษฐกิจชาติ
เจริญรุ่งเรืองเร็วขึ้นเท่านั้น ”

โค้ชเปิ้ล มิทเชล
อาจารย์โค้ช หนึ่งเดียวในประเทศไทย
สถาบันโค้ชนโปเลียนฮิลล์
โค้ชมืออาชีพ ICF ระดับ PCC
15 Sep 2020