21 Jul 2020

1 - โค้ช (Coach) 2 - ผู้รับการโค้ช (Coachee/Client) 3 - กระบวนการโค้ช (Coaching Process) 4 - เครื่องมือโค้ช (Coaching Tool) บทความโดยโค้ชเปิ้ล มิทเชล ⛵💼 Master Coach-Napoleon Hill™ 🇹🇭🇹🇭 อาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย (Napoleon Hill Certified Instructor) – Napoleon Hill Foundation USA 👩💼 Executive Coach ระดับ PCC – ICF 👩💼 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร 👩💼 โค้ชผ...

11 Mar 2020

1. พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยหลักการสู่ความสำเร็จระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับได้เข้าใจองค์ความรู้และหลักการสู่ความสำเร็จจากอเมริกาที่มีงานวิจัยรองรับ ถ่ายทอดโดยอาจารย์รับรองหนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อม Workshop ที่ช่วยให้คุณได้นำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้กับชีวิตคุณได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากภายในอย่างเป็นระบบ ให้คุณพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ ไม่ต้องเ...

20 Feb 2020

การโค้ช (Coaching) ที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดหนึ่งของการเป็นโค้ชที่ดีมีประสิทธิภาพ คือ โค้ชสามารถใช้เวลากับผู้รับการโค้ชอย่างคุ้มค่าในการพาเขาไปข้างหน้า ปัญหาส่วนใหญ่ของโค้ชมือใหม่คือ มีทิศทางในการโค้ชที่ไม่ชัดเจน และใช้เวลานานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นการสนทนา การฟัง การจับประเด็น การถาม ไปจนถึงการชวนสร้าง Action Plan แถมผลลัพธ์ของการโค้ชครั้งนั้นก็ไม่ชัดเจนอีกด้วย หากต้องการโค้ชได้แบ...

02 Feb 2020

โค้ชด้วยทักษะ จะทำให้ Wow อาจต้องใช้เวลานานหน่อยโค้ชด้วยเครื่องมือ ทำให้ Wow ได้ตั้งแต่ครั้งแรก ถ้ารู้จริงเรื่องเครื่องมือนี้ จากประสบการณ์การโค้ชผู้บริหารในองค์กรธุรกิจที่ต้องแข่งขันสูง“ ผู้รับการโค้ช ” จะไม่ได้รู้สึก Wowหรือเห็นคุณค่าของการโค้ชมากมายอะไรนักถ้า “ โค้ช ” ยังไม่สามารถโค้ชได้ตรงประเด็นหรือ เกาให้ถูกที่คันได้ในการโค้ชตั้งแต่ครั้ง...

29 Jan 2020

1. มีองค์ความรู้หลักการสู่ความสำเร็จระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับ เป็นพื้นฐานการโค้ช (Coaching based on World-Class’s Success Principles)โค้ชนโปเลียนฮิลล์ ไม่ได้มีแค่ Coaching Skills แต่จะโค้ชบนหลักการสู่ความสำเร็จ 17 ประการ ของนโปเลียน ฮิลล์ ซึ่งเกี่ยวกับความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตคนเรา ทำให้สามารถโค้ชได้อย่างมีหลักการ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการสู่ความสำเร็จ ได้เห็นจุด Peak และ จ...

11 Dec 2019

Chemistry Check จะได้งาน หรือ ไม่ได้งานโค้ช ก็ตรงนี้แล่ะ
อาจารย์ Jean Francois Cousin, MCC, ICF Bangkok Chapter ได้แบ่งปันประสบการณ์ในงาน International Coaching Week 2016 ไว้ว่า...เมื่อแรกเริ่มเข้าสู่วิชาชีพ โค้ช ของท่านนั้นค่อนข้างยากลำบาก และจุดที่น่าสนใจของการ จะได้งาน หรือ ไม่ได้งานโค้ช คือ ครั้งแรกที่ได้พบลูกค้า หรือที่เรารู้จักกันว่าการทำ Chemistry Checkท่านอาจารย์ Jean Francois บอกว่า ท่านพลาดโอกาสการได้งานโค้ช เพราะเหตุว่...

06 Nov 2018

เหตุการณ์ที่ 1 หลายปีมาแล้ว ช่วงที่โค้ชเปิ้ลกำลังฝึกฝนเป็นนักเรียนโค้ช ในคลาสมีการแบ่งกลุ่มๆ ละ3- 4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มนัดกันเองเพื่อฝึกการโค้ช การนัดแต่ละครั้งจะมี 1 คนในกลุ่มที่รับบทบาทเป็นโค้ช พูดง่ายๆ ว่าผลัดกันเป็นโค้ชค่ะ กลุ่มเรากว่าจะนัดกันได้อย่างลงตัว ก็มีความยากลำบากพอสมควร เนื่องจากต่างคนต่างทำงานและว่างตรงกันค่อนข้างยาก และในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในบรรยากาศของคว...

19 Oct 2018

เมื่อโค้ชมี Mindset ที่ถูกต้อง และมีประสบการณ์ใช้ทักษะในการโค้ชจริงมากพอจนเกิดความชำนาญ จะสามารถ "เปลี่ยนการโค้ชให้เป็นการคุย" ได้ หรือเรียกว่า Coaching Conversation เมื่อถึงจุดนี้การโค้ชจะเกิดขึ้นแบบไร้ Pattern หรือไม่มีรูปแบบตายตัว การโค้ชแบบ Coaching Conversation จะมีความนวลเนียนเป็นธรรมชาติ และผ่อนคลาย เหมือนการพูดคุยปกติทั่วไป โค้ชทุกท่านสามารถทำได้หากฝึกสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจนต...

03 Oct 2018

ผู้ฝึกโค้ช (Coach Practitioner) โดยมากมักจะเผลอ ซึ่งอาการเผลอนี้ คือ การไม่รู้ตัว การเคยชินกับการเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ที่มักจะชอบ สรุป ตัดสิน คาดเดา และ วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร ถ้าไม่ได้เป็น “โค้ช” เมื่อรักในเส้นทางของการเป็น “โค้ช” จึงมีความจำเป็นต้องฝึกฝนให้มาก โค้ชเปิ้ลขออนุญาตสรุปอาการเผลอของผู้ฝึกโค้ชส่วนใหญ่มี 4 อาการ ดังนี้ ค่ะ 1. เผลอสรุปอาการเผลอสรุป น่าจะเกิดม...

20 Sep 2018

โค้ชอิสระ (Freelance Coach) โค้ชในองค์กร (Internal Coach) และผู้ฝึกโค้ช (Coach Practitioner) หลายท่าน เข้ามาปรึกษาโค้ชเปิ้ลว่า มีปัญหา “ไม่สามารถสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) ให้กับผู้รับการโค้ช (โค้ชชี) ได้” แต่ไม่รู้ว่าตัวเองพลาดตรงจุดไหน และต้องพัฒนาอย่างไร วันนี้โค้ชเปิ้ลจึงได้รวบรวมข้อผิดพลาดที่เป็นสาเหตุ พร้อมวิธีพัฒนาการโค้ชให้เป็นมืออาชีพที่สามารถนำไปฝึกได้ทันทีมาให้ค่ะ 1. ...